Her skulle det vært en logo.

Birdsview

Min tid som gründer
2017-2020

Birdsview utvikler en banebrytende tjeneste for analyse av trestolper. Jeg ble en del av Birdsview i sommeren 2018 i rollen som designer, etter å ha laget oppstartsbedriftens logo og grafiske profil. Mitt ansvarsområde utvidet seg til å inkludere design av skanneren (kommer tilbake til den), brukergrensesnitt for tilhørende app og desktop-verktøy, i tillegg til programmering av de to sistnevnte.

Kjapp historiefortelling: Birdsview + tverrsnitt av trestolpe + inspeksjon. Flere animasjoner følger.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Inspektør skanner stolpen med en klatrende stolpeskanner.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Verifiserer og analyserer skannen.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Tilbake på kontoret får man full oversikt over alle inspiserte stolper.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Før man kan klatre, må man lære å spinne?

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Før vi gikk i gang med å utvikle en klatrerobot, designet jeg en manuell håndholdt skanner.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

I utgangspunktet høres oppgaven «lag en håndholdt skanner» ikke så kompleks ut, hvis man fjerner det tekniske aspektet. Likevel er det overraskende mye å tenke på:
  1. Man må designe for trestoler med ulik størrelse. Stolpene varierer fra 18cm til 55cm i diameter. Det er irriterende stor forskjell.
  2. På grunn av radarbølger er det veldig viktig at komponenten med radaren er i fullstendig kontakt med treoverflaten mens den skanner.
  3. For å få et fornuftig result må enheten til enhver tid måle hvor langt den har skannet.
Dette er de viktigste tekniske kravene i problemstillingen, men da har jeg ikke engang nevnt brukerkravene...

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Stroppen løser kravet om at radarkomponenten må være inntil trestolpen. Den gjør det enkelt for brukeren å føre skanneren rundt stolpen under en skann. Ingen trestolper er dog fullstendig sirkulære. Derfor er stroppen elastisk for å unngå at skanneren kiler seg fast. Dette gjør det også enklere å feste skanneren på stolpen uten å måtte justere stroppen. Radarkomponenten er i tillegg fjørbelastet slik den ligger inntil stolpen på tross av ujevnheter. Tannhjulene på toppen er koblet til en enkoder (sirkulær skritteller) slik at om ett av hjulene ikke er i kontakt med stolpen, vil det andre fremdeles sørge for at enkoderen «teller» hvor langt den har kommet.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Formen er inspirert av dagens hybridkameraer.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

"Start skann"-knapp.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Enkel og effektiv festemekanisme som kan opereres i blinde.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

En nokså enkel løsning på et nokså komplekt problem.

Nesteeeee