Her skulle det vært en logo.

Motion

Animasjoner
2019

Fikk litt dilla på animasjoner.

Jeg som går mens luggen danser.

Visittkortet til S. Møller Storband brakt til liv.

Historiefotellingsanimasjon for Birdsview. En fugl, et tverrsnitt av en trestamme og et inspiserende forstørrelsesglass.

Fordi ninja..

Inspirert av illustrasjonsstilen til Tom Haugomat og "spektakulæriteten" til The Blue Mountains, Australia.

get movin! next!