Her skulle det vært en logo.

Rigido

Masteroppgave: Avstiver for splitboardbinding
2019

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Som splitboarder går man ofte på topptur sammen med skientusiaster som har randoneeutstyr. I bratte heng er randoneeutstyr helt overlegent splitboardutstyr, noe som gjør at splitboardere ofte blir fragått eller må jobbe dobbelt så hardt for å henge med. Dette kan gå hardt utover den totale turopplevelsen for splitboardere og det er motivasjonen bak denne oppgaven. Målet var å finne en løsning som gjør at splitboardere kan ha en minst like god toppturopplevelse som folk med randoneeutstyr, uansett forhold.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Her kan du lese hele oppgaven:
Design av avstiver for splitboardbinding
(Åpner PDF i ny fane)

Eeeeeller så kan du sjekke ut kortversjonen under.

Problemstillingen:

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Snowboard gir deg en fleksibilitet og mobilitet som gjør at man får følelsen av å surfe ned fjellsiden. Det er nettopp denne frihetsfølelsen mange snowboardkjørere søker og som man ikke nødvenigvis får når man kjører ski. For meg handler denne frihetsfølelsen om å mestre noe som ikke faller naturlig, som å stå sidelengs ned et fjell. For å svinge på snowboard, legger man tyngdepunktet bort fra kontaktpunktet man har med bakken. Man må stole på at kreftene i svingen og friksjonen mellom brettet og underlaget er store nok til at man ikke faller. For å få til alt dette må bindingene være fleksible sideveis, samtidig som de er stive/stabile bakover.

Utfordringen er at når man går på ski oppover vil man at disse egenskapene skal byttes om. Man ønsker at bindingen skal være fleksibel bakover for å kunne strekke foten helt ut i hvert steg, samt at den skal være stiv/stabil sideveis for å kunne legge trykk på stålkanten når man skal traversere/gå sikksakk i bratte fjellsider.

 Ups! Her skulle det vært et bilde.

Det endelige resultatet ble et ekstrautstyr som man kan montere på bindingssystemet til splitboardet sitt for å få bedre støtte i krevende, bratte fjellseksjoner. Ekstrautsyret er designet for splitboardere som ikke går de mest krevende toppturene, men som vil kose seg på turen oppover og ønsker en morsom nedkjøring.

Neste takk